VZDĚLÁNÍ A PRAXE

MUDr. Dušan Němec

1996 ukončení studia LF MU Brno Všeobec. lékařství

2001  Atestace z gynekologie a porodnictví

2006  Specializovaná způsobilost v oboru gyn.por., samostatně pracující lékař

od r. 2011 zástupce primáře gyn.por odd v Novém  Městě na Moravě 


MUDr. Dagmar Němcová

1995  ukončení studia LF MU Brno Všeobec. lékařství

2000   Atestace z gynekologie a porodnictví

2006   Specializovaná způsobilost v oboru gyn.por., 

samostatně pracující lékař, gyn.por. odd. v Novém Městě na Moravě