CENÍK   

 
 

Jednorázové vyšetřovací zrcadlo

40 Kč

Nitroděložní tělísko s mědí (na 5 let) + zavedení

1500 Kč

Hormonální tělísko Levosert (na 5 let) + zavedení 

4300 Kč

Nitroděložní kulička IUB Ballerine + zavedení

5300 Kč

Sepsání žádosti k interupci (včetně UZ a gynekolog. vyš)

800 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu (pro zaměstnavatele)

100 Kč

Vyplnění formuláře pro pojišťovnu

200 Kč

Laboratorní vyšetření ProC Global 

400 Kč

Komplexní gynekologické vyšetření samoplátkyně (cizinky)

1200 Kč